Vrijwilligers netwerk

1. Per buurt een aanspreekpunt

2. Vooral vraagbaak en bemiddelaar voor eigen buurt/straat

3. Een coördinator die steun biedt en het netwerk onderhoudt

4. Inwoners Ulrum kennen rol en taken vrijwilligers

5. Brochure voor vrijwilligers waarin hun rol helder staat omschreven

6. Tips over handige (digitale) hulpmiddelen als ondersteuning hulpvrager of netwerk (agenda / vraagbaak)

We hebben inmiddels een hele lijst aan contactpersonen in de diverse buurten. Diny Meinardi verzorgt vanuit het Ontmoetingspunt als coördinator de diverse aanvragen die binnenkomen voor hulp.

U kunt ook rechtstreeks uw contactpersoon in de buurt bellen of benaderen natuurlijk. Naast deze contactpersonen zijn er meer dan 100 vrijwilligers beschikbaar om zo nu en dan een klusje voor u te doen.

Hier vindt u de contactpersonen >>

Wat kan dat allemaal zijn?

Beter kunnen we beginnen met te zeggen dat het geen groot werk is in de zin van dat normaal gesproken door een expert of bedrijf gedaan wordt.
We komen niet uw huis schilderen. Of u moet al een afspraak met een vrijwilliger kunnen maken met een vergoeding. We gaan als DörpsZörg natuurlijk geen regulair werk doen.
Kleine reparaties, een lamp vervangen, medicijnen van de apotheek halen, een boodschap doen of samen met u boordschappen halen indien u zelf niet in staat bent dit te doen vanwege de afstand en niet de beschikking over een auto hebt.
U moet naar de dokter of ziekenhuis, tegen een redelijke vergoeding kunnen we dat regelen.
U zult begrijpen dat de vrijwilligers de kosten voor het vervoer niet voor hun rekening kunnen nemen. De vrijwilligers stellen zich en hun tijd beschikbaar voor u. Informeer bij het contactpersoon in uw buurt.
Vindt u het gezellig dat er zo nu en dan iemand voor een kop koffie komt? Kunnen we allemaal regelen. Een gesprek doet soms wonderen. Schroom niet en neem contact op. Samen een wandeling maken?

Noaberschap in een modern jasje.

Onze organisatie die sinds januari een stichting is moet zich financieel voor een groot deel zelf bedruipen.

U kunt ook donateur worden van de DörpsZörg Ulrum. Geef het door aan Diny Meinardi (Trekweg 13, 0071 CT Ulrum. tel 402297 of 06 30823246).
De bijdrage is vrij met een minimumbedrag van € 7,50 per jaar.   U kunt uw bedrag overmaken op rekening van de Stichting DörpsZörg Ulrum. IBAN NL23RABO0301757232

 

U kunt altijd een beroep op ons doen. Mocht professionele hulp nodig zijn, dan schakelen we die voor u in via ons vast aanspreekpunt Maaike Compagne die speciaal voor onze DörpsZörg beschikbaar is.

JohanenBert