Oud worden in Ulrum – een nieuwe woonvorm? – Geef je op!

Marga Klunder, Hellen Deurloo en Annie Geertsema

 

Wat vooraf ging

In het najaar van 2018 heeft Stichting DörpsZörg een avond georganiseerd om ideeën op te halen hoe Ulrumers vitaal oud kunnen worden in hun dorp. Op die avond is duidelijk geworden dat er vraag is naar levensloopbestendige woningen in Ulrum. De initiatiefgroep Ulrum Vitaal Oud is hiermee aan de slag gegaan.

In dit bericht stellen we u graag op de hoogte van de voortgang en hebben we ook een vraag aan u!

Een inventarisatie

De initiatiefgroep heeft Groninger Dorpen bij hun plannen betrokken. Zij hebben een inventarisatie gedaan van bestaand beleid en mogelijke doelstellingen voor een ‘woonhof’ in Ulrum.

De belangrijkste ideeën die daaruit naar voren komen zijn:

– een woonhofje, waarbij ervan uitgegaan wordt dat het gaat om zelfstandige bewoning, maar met ondersteuning (‘beschut wonen’).

– een vorm van ‘samen wonen’ met een gemeenschappelijke tuin, schuur, hobbykamer en logeerruimte

– Er wordt uitgegaan van een programma van een aantal appartementen voor zelfstandig wonen, onder te brengen in een woonhofje met gezamenlijke voorzieningen

– Daarnaast wordt rekening gehouden met ruimte voor een aantal eenheden voor een bijzondere woonvorm voor niet-zelfstandig wonen (logeerwonen, tijdelijk wonen, kortdurende opvang-kamers, hospice-wonen)

– Een woonvorm waarin een combinatie met jongeren wordt gemaakt behoort ook tot de mogelijkheden en wordt verder onderzocht. Hiermee zorgen we ervoor dat mensen op latere leeftijd in Ulrum kunnen blijven wonen. Bovendien moet dit mogelijkheden bieden om eenzaamheid tegen te gaan, sociale contacten te onderhouden en gemeenschappelijke activiteiten mogelijk te maken.

Wat vragen we van u?

De initiatiefgroepheeft al overleg met de gemeente en Groninger Dorpen en staat op het punt om mogelijke partners te betrekken. Daarvoor is het van belang dat we weten dat er genoeg animo is in het dorp. Uiteraard kunnen bewoners zich hier nog niet op vastleggen, maar we willen wel graag weten of er voldoende mensen in het dorp zijn die in principe geïnteresseerd zijn om later in de voorgestelde woonvorm te gaan wonen. Dus aan u de vraag: zou dit wat voor u kunnen zijn? Laat het ons dan weten. Stuur een mail naar ulrum2020uvo@gmail.com en vermeld daarin dat u geïnteresseerd bent. Heeft u geen mail en wilt u uw interesse per telefoon doorgeven, dan kan dat bij Annie Geertsema telefoonnummer 0595- 402094 of bij Marga Klunder telefoonnummer 06-83203115. We houden een lijst bij van mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Deze gegevens worden overigens niet met instanties gedeeld, met hen delen we alleen het aantal mensen dat zich heeft gemeld (als u zich al heeft aangemeld hoeft u dit niet opnieuw te doen).

Hoe verder?

Als we kunnen aantonen dat er voldoende belangstelling is voor een project als dit, dan kunnen we verder gaan met de ontwikkeling hiervan. Of het uiteindelijk lukt om zo’n project in Ulrum te realiseren kunnen we niet garanderen, maar wij zetten ons er zeker voor in!

Voor vragen kunt u mailen naar ulrum2020uvo@gmail.com 

Zie ook facebook https://www.facebook.com/UVO2020 

Namens de initiatiefgroep Annie Geertsema, Marga Klunder, Riek Bakker, Bruna Steenbeek, Bert Schaap, Yvette Oosterbeek en Hellen Deurloo

Vitaal oud worden in Ulrum