Nu het terras nog en een beweegtuin

Achter de DörpsStek zal zodra het weer het toelaat een ruim terras worden aangelegd. Aansluitend aan het terras en grenzend aan het Lotuspark zullen 5 laagdrempelige fitnesstoestellen worden geplaatst.

Anneke Weijers van Fysio Weijers heeft haar medewerking toegezegd om instructies te geven aan de gebruikers van de toestellen.

Bewegen is belangrijk en daar wil DörpsZörg u bij helpen.

We willen toch allemaal een beetje fit blijven!