“KOPSCHRABERIJ”

Grunegers proaten en Grunnegers loaten!Groninger woorden en gezegden.Hoe goed ken je je moedertaal of wil je het beter leren kennen.We gaan dat doen in een quizvorm gelijk “Klouk”.Onder leiding van Wilma Hoeksema en Annelies Duursema op maandag 12 februari aanvang 13.30-16.00 uur.In de DörpsStek (Kerkstraat 12 Ulrum.Een gezellige middag.U komt toch ook?Gratis toegang!