DörpsStek krijgt AED

Ulrum- Het Ontmoetingspunt “De DörpsStek” aan de Kerkstraat heeft sinds kort een AED aan de buitengevel. Dit werd mogelijk gemaakt door een geschenk van de Stichting Ulrum2034.

Ulrum heeft nu op vier plaatsen in het dorp de beschikking over een Automatische Externe Defibrillator.

De officiële overhandiging vond op zaterdag 11 april plaats. De voorzitter van Ulrum2034 Roelof Noorda was blij dit geschenk te kunnen overhandigen aan Gaatze Tol bestuurslid van de Stichting DörpsZörg Ulrum. De schenking werd mogelijk gemaakt door een financiële meevaller. Naast deze AED heeft het dorp de beschikking over nog drie punten waar een AED beschikbaar is zoals bij de Goede Herderkerk, aan de Schapenweg, bij de sportkantine en in de praktijk van fysiopraktijk Wijers aan de Leerweg. Zowel bij de kerk als bij de DörpsStek hangt de AED buiten. De Stichting Ulrum2034 zal binnenkort worden opgeheven en verdergaan als de Stichting DörpsZörg Ulrum. De Stichting DörpsZörg zal naast haar werk vanuit het Ontmoetingspunt een deel van de taken over gaan nemen van Ulrum2034 zoals het beheer van het speel en doepark:  het “Lotuspark”.

De DörpsStek die vorig jaar in oktober werd geopend mag zich nog steeds in een toenemende belangstelling verheugen. Op dit moment is ze gesloten vanwege het coronavirus. De zittingen van de GGD met het consultatiebureau vinden normaal doorgang.


Foto hvdh: Links Gaatze Tol, penningmeester Stichting DörpsZörg Ulrum / Rechts: Roelof Noorda, voorzitter Stichting Ulrum2034

Momenteel wordt nog gewerkt aan de aanleg van het terras achter het centrum. Naast het terras zullen er vijf laagdrempelige fitnesstoestellen (beweegtuin) worden geplaatst. Hiermee kan het belangrijke bewegen ook een onderdeel worden van het dagbestedingprogramma van de DörpsStek.

De beschikbaarheid van de AED. In geval van nood belt u 112. Daar wordt gezegd welke AED u kunt gebruiken.

Als er een code op de AED zit zal de code gegeven worden via het 112 nummer.

Voor de AED kerkstraat is geen code nodig.