De “DörpsStek”

De opening werd op 11 oktober verricht door wethouder Mariette de Visser met het uithangen van de Ulrumer vlag. Voorafgaand aan die handeling onthulde het oudste bestuurslid vande Stichting DörpsZörg de nieuwe naam van het Ontmoetingspunt “DörpsStek”

Er waren vele belangstellenden voor dat feestelijk moment. Inmiddels zien we dat het aantal bezoekers toeneemt. Kom ook eens gezellg een kop koffie of thee drinken of bezoek eens een activiteit in de “DörpsStek”. We hebben al vele complimenten gehad over de plek en de inrichting. Naast de activiteiten van het Ontmoetingspunt heeft ook de GGD er een vaste plek gekregen voor het consultatiebureau en diëtiste Martje Kok. De ruimte is ook te huur voor uw activiteit. info Cobie Faber, Zie bij contact!

Iedereen is van harte welkom!