Over DörpsZörg

‘‘DörpsZörg Ulrum heeft tot doel om ervoor te zorgen dat alle Ulrumers, ook degenen die zorg in welke vorm dan ook nodig hebben, kunnen wonen en leven in Ulrum zolang zij dat willen.’’

Waarom DörpsZörg?
1. Zorg en noaberschap als onderdelen van de leefbaarheid van het dorp
2. Zelf vorm geven aan zorgen voor elkaar
3. Inbedden in toekomstige ontwikkelingen in de zorg

 

Download hier het complete Boekje visie dorpszorg Ulrum_>

Samen-eten