Woonhof Ulrum

In Ulrum zijn we sinds 2018 bezig met de ontwikkeling van een woonhof voor ouderen.

We zijn begonnen met een bijeenkomst voor het dorp om de behoefte te peilen. Daar bleek dat de behoefte aan levensloopbestendige woningen in Ulrum groot is. Veel ouderen zouden graag kleiner willen gaan wonen, maar er is geen aanbod. Als vervolg op deze avond is een initiatiefgroep ontstaan die is begonnen met het ontwikkelen van een plan. Samen met Groninger Dorpen is een startdocument geschreven, waarin gekeken is naar het huidige beleid, de woonwensen en waarin een locatieonderzoek is gedaan. U kunt dit document ‘De droom van een woonhof’ downloaden om te lezen.

“De droom van een woonhof”

We zijn verder gegaan met een huis-aan-huis enquête om een preciezer beeld te krijgen van de behoefte in het dorp. Ook hebben we hierin gevraagd of mensen het project ondersteunen, ondanks dat ze zelf (nog) niet in een woonhof willen gaan wonen. We hebben veel enquêtes retour gehad en voelen ons gesterkt door het draagvlak in het dorp.

Momenteel zijn we in gesprek met de gemeente en met een projectontwikkelaar.

In december 2022 is een motie over ondersteuning aan woningbouwprojecten in de raad aangenomen. In de Ommelander was dit te lezen. Klik hier voor het artikel

Heeft u vragen over dit project? U kunt contact opnemen met Hellen Deurloo via hellendeurloo@gmail.com